Horts comunitaris Trinitat Nova

Els horts situats a les antigues pistes de botxes estan gestionats per dos grups de veïns/es vinculades a l’Associació de Veïns, a l’Associació Cultural de Nou Barris i a la Taula Oberta. Practiquem l’ horticultura ecològica i comunitària.

Rec comtal es mou

Projecte de treball comunitari impulsat per la Taula Comunitària del Rec Comtal, des d’on impulsem projectes a la zona del Rec Comtal al seu pas per Can Sant Joan (Montcada) i Vallbona (Nou Barris).

Agrovallbona

Projecte de promoció integral de l’Agroecologia i l’Economia Social al darrer pulmó agrícola de Barcelona. Els camps de La Ponderosa i l’antiga Granja del Ritz han d’esdevenir un espai clau en la transició cap a la sobirania alimentària metropolitana.

Vallbona Viu

Plataforma eco-veïnal que tenim per objectiu reivindicar i defensar el patrimoni històric i natural del barri de Vallbona i impulsar l’economia social del barri.