Desenruna

CREACIÓN DE CULTIVOS URBANOS en Vallcarca (Barcelona) para proveer al vecindario de alimentos frescos y combatir la emergencia climática. Desenruna és un col·lectiu que aposta per fer tornar el camp a la ciutat. Utilitzem l’agricultura com a eina d’autodefensa contra la gentrificació i l’especulació immobiliària. Vallcarca es un barrio de Barcelona que, después de un … Continue reading Desenruna